Rådgivarportalen - utbildningssystem

Webbkompetens fick i uppdrag av Finanskompetens att bygga ett utbildningssystem riktat mot Sverigen banker och finansinstitut. Utbildningssystem kallas för Rådgivarportalen och har idag blivit lite av en industristandard som bland annat används för att upprätta "lagen om finansiell rådgivning". Systemet har idag över 25.000 användare och är uppbyggd kring en mängd olika utbildningskomponenter. Vi vill rikta ett speciellt tack mot Finanskompetens för ett långt och gott sammarbete.
  • Datum: Löpande utveckling
  • Teknik: Sencha EXT JS, PHP, Javascript, CSS, HTML
  • Kund: Finanskompetens
  • Länk: finanskompetens.se